Kinesitherapie

Er zijn verschillende soorten kinesitherapie waarvoor u bij mij terecht kunt. Hieronder vindt u een korte uitleg over algemene kinesitherapie, psychomotoriek bij kinderen, ademhalinsgkinesitherapie, manuele therapie, myofaciale therapie en shockwave therapie.

De pijn of beperking die je voelt, kan een symptoom zijn van een grotere onderliggende stoornis. Een grondig onderzoek bij de eerste behandeling, ook in regio’s waar u initieel geen last heeft, moet daarover uitsluitsel geven.

Daaruit volgt dan een aangepaste behandeling die zowel uit manuele therapie als oefentherapie bestaat.

Voorbeelden van aandoeningen zijn:

 • Schouderoperatie – Frozen shoulder
 • Knieprothese – Heupprothese
 • Meniscus – Kruisbandruptuur – Knieschijfproblematiek
 • Enkelverstuiking
 • Peesontsteking – Spierscheur
 • Breuk
 • Blessure – Overbelastingsletsel
 • Valpreventie bij ouderen
 • Cardiale revalidatie

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Bij de meeste kinderen gaat deze ontwikkeling vanzelf. Bij andere kinderen is er sprake van een vertraagde of abnormale ontwikkeling (motorische stoornis).

Psychomotorische therapie geeft hen dan dat duwtje in de rug om die achterstand te proberen inhalen of verminderen. Het uitgangspunt van de therapie is “bewegen” met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. En niet enkel de motoriek van het kind verbetert: door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd en kan de concentratie verbeteren. Het kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. Zo ondersteunt de therapie ook de verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.

Psychomotoriek is begeleiding van

 • grove motoriek: evenwicht, coördinatie, springkracht, balvaardigheid, fietsen,…
 • fijne motoriek: handvaardigheid, knippen, rijgen, knopen, prikken, scheuren, …
 • grafomotoriek: kleuren, tekenen, handvoorkeur, schrijfhouding, voorbereidend schrijven, schrijven.
 • visuomotoriek, visueel-ruimtelijke problemen: bouwen, oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht, schematiseren, …
 • ADL: activiteiten dagelijks leven zoals zich aan- en uitkleden, vlees leren snijden, water gieten in een glas, …
 • aandacht- , concentratie- en werkhoudingsproblemen

Ademhalingskinesitherapie is zowel voor baby’s als voor kinderen en jongeren met ademhalingsmoeilijkheden door vb.  herhaaldelijke infecties van de luchtwegen, oppervlakkige ademhaling of medische problemen zoals hyperventilatie, mucoviscidose.

Het doel van deze therapie is de longen en hogere luchtwegen zo snel mogelijk vrijkrijgen van slijmpjes.

Manuele therapie richt zich op functiebeperkingen van gewrichten, spieren en zenuwen. Zowel perifere klachten (schouder, heup, knie…) als nek- en rugklachten worden behandeld via verschillende manipulatie- en release-technieken.

De therapie wordt toegepast bij:

 • Bewegingbeperkingen van nek, rug en andere gewrichten
 • Zenuwinklemming
 • Stramme spieren
 • Whiplash

Myofasciale Therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in het verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten. Triggerpoints genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone.

Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken: Dry Needling, stretching, warmte …

Tijdens een zwangerschap ondergaat het lichaam van de zwangere vrouw veel veranderingen. Zwangerschapskinesitherapie (prenatale kinesitherapie) helpt u om deze beter op te vangen en u daarna ook optimaal voor te bereiden op de bevalling. Het gaat hier om veranderingen in houding, soepelheid, evenwicht, stabiliteit, spierkracht, beweeglijkheid, bloedcirculatie, ademhaling en ontspanning. Zo kunnen er heel wat klachten ontstaan, een erg bekend voorbeeld hiervan is bekken gerelateerde pijn.

Om u optimaal voor te bereiden op de bevalling, overlopen we samen met uw partner:

 • verschillende arbeids- en bevallingshoudingen die de optimale indaling van uw kindje bevorderen
 • ademhalingstechnieken voor tijdens de arbeid
 • enkele massagetechnieken en tips hoe uw partner u het best kan ondersteunen tijdens de bevalling

Na de bevalling (postnatale kinesitherapie): richten we ons op een optimaal herstel van het lichaam, de nadruk ligt hierbij vooral op de bekkenbodem en het herstel van de core stability. Ook met een keizersnede is dit belangrijk, aangezien uw bekkenbodem de gehele zwangerschap uw kindje mee heeft moeten helpen dragen.

We richten ons op de bekkenbodem om klachten als urineverlies, een zwaartegevoel en pijn te voorkomen en/of behandelen. Anderzijds richten we ons op het terug versterken van de core stability om uw functioneren terug te optimaliseren en om lage rugpijn te voorkomen.

Pelvische reëducatie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op problemen in het kleine bekken of ter hoogte van de bekkenbodem. Deze problemen kunnen zowel voorkomen bij vrouwen als bij mannen of bij kinderen. Pelvische reëducatie kan bij tal van problemen een oplossing bieden.

 • Stress- incontinentie (al dan niet na bevalling): het verliezen van urine bij hoesten, niezen, sporten, verhogen van de abdominale druk.
 • Urge-incontinentie: plots hevige aandrang hebben om te gaan plassen.
 • Pelvic organ prolapse: verzakking van bepaalde organen in het kleine bekken die een zwaartegevoel kunnen geven, of leiden tot evacuatieproblemen bij het maken van vb stoelgang
 • Vaginisme/ dyspareunie: pijn bij het vrijen tot de onmogelijkheid tot penetratie
 • Flatus/fecale incontinentie: het niet kunnen ophouden van windjes en/of stoelgang.
 • Enuresis nocturna: bedplassen bij kinderen
 • Moeilijk verlopende zindelijkheidstraining/ incontinentie bij het kind
 • Recidiverende urineweginfecties bij kinderen
 • Chronische obstipatie
 • Dyschezie of evacuatiestoornis, hierbij spant men de bekkenbodem op bij het maken van stoelgang of urineren.
 • Incontinentie na prostatectomie/ andere chirurgie
 • Erectiele disfuncties

Heeft u verder vragen over een van deze klachten, aarzel dan niet om Sofie aan te spreken, ze zal u met plezier meer vertellen over het onderwerp.