Kinesitherapie

Er zijn verschillende soorten kinesitherapie waarvoor u bij mij terecht kunt. Hieronder vindt u een korte uitleg over algemene kinesitherapie, psychomotoriek bij kinderen, ademhalinsgkinesitherapie, manuele therapie, myofaciale therapie en shockwave therapie.

De pijn of beperking die je voelt, kan een symptoom zijn van een grotere onderliggende stoornis. Een grondig onderzoek bij de eerste behandeling, ook in regio’s waar u initieel geen last heeft, moet daarover uitsluitsel geven.

Daaruit volgt dan een aangepaste behandeling die zowel uit manuele therapie als oefentherapie bestaat.

Voorbeelden van aandoeningen zijn:

 • Schouderoperatie – Frozen shoulder
 • Knieprothese – Heupprothese
 • Meniscus – Kruisbandruptuur – Knieschijfproblematiek
 • Enkelverstuiking
 • Peesontsteking – Spierscheur
 • Breuk
 • Blessure – Overbelastingsletsel
 • Valpreventie bij ouderen
 • Cardiale revalidatie

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Bij de meeste kinderen gaat deze ontwikkeling vanzelf. Bij andere kinderen is er sprake van een vertraagde of abnormale ontwikkeling (motorische stoornis).

Psychomotorische therapie geeft hen dan dat duwtje in de rug om die achterstand te proberen inhalen of verminderen. Het uitgangspunt van de therapie is “bewegen” met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. En niet enkel de motoriek van het kind verbetert: door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd en kan de concentratie verbeteren. Het kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. Zo ondersteunt de therapie ook de verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.

Psychomotoriek is begeleiding van

 • grove motoriek: evenwicht, coördinatie, springkracht, balvaardigheid, fietsen,…
 • fijne motoriek: handvaardigheid, knippen, rijgen, knopen, prikken, scheuren, …
 • grafomotoriek: kleuren, tekenen, handvoorkeur, schrijfhouding, voorbereidend schrijven, schrijven.
 • visuomotoriek, visueel-ruimtelijke problemen: bouwen, oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht, schematiseren, …
 • ADL: activiteiten dagelijks leven zoals zich aan- en uitkleden, vlees leren snijden, water gieten in een glas, …
 • aandacht- , concentratie- en werkhoudingsproblemen

Ademhalingskinesitherapie is zowel voor baby’s als voor kinderen en jongeren met ademhalingsmoeilijkheden door vb.  herhaaldelijke infecties van de luchtwegen, oppervlakkige ademhaling of medische problemen zoals hyperventilatie, mucoviscidose.

Het doel van deze therapie is de longen en hogere luchtwegen zo snel mogelijk vrijkrijgen van slijmpjes.

Manuele therapie richt zich op functiebeperkingen van gewrichten, spieren en zenuwen. Zowel perifere klachten (schouder, heup, knie…) als nek- en rugklachten worden behandeld via verschillende manipulatie- en release-technieken.

De therapie wordt toegepast bij:

 • Bewegingbeperkingen van nek, rug en andere gewrichten
 • Zenuwinklemming
 • Stramme spieren
 • Whiplash

Myofasciale Therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in het verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten. Triggerpoints genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone.

Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken: Dry Needling, stretching, warmte …